Obec Jetřichov
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Rekonstrukce silnice II/302 Broumov – Starostín

Rekonstrukce silnice II/302 Broumov - informace pro občany

13.6.2018

  • Znovu upozorňuji: Pro automobilovou dopravu na Bělidlo prosím využívejte pouze místní komunikaci ze směru od Meziměstí. Na Bělidlo nevjíždějte cestou od Jetřichova a to z důvodu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti na stavbě. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě. Vjezd je povolen pouze obyvatelům Bělidla a jejich dopravní obsluze.
  • Rekonstrukcí bude nakonec procházet i část starých chodníků v okolí KD. Pro pěší je přístup na Bělidlo zachován i ze strany od Jetřichova. Dbejte ale zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě. 

11.6.2018

  • Velké množství řidičů, kteří nemají trvalý pobyt na Bělidle, nedodržuje zákazové značky a mezi Jetřichovem a Meziměstím nejezdí po objízdné trase, ale jezdí stavbou a přes Bělidlo. Tím ohrožují jak bezpečnost na samotném Bělidle, tak i na stavbě. Toto bezohledné chování není moc pochopitelné. Vždyť časová úspora a „zkrácení“ si cesty je zanedbatelné. Proto je od Police ČR přislíbeno provádět pravidelné kontroly v místech zákazu vjezdu.

6.6.2018

  • Dle informací z 6.6.2018 bude přístup pro automobily na Bělidlo vždy zajištěn ze strany od Meziměstí. Využívejte proto prosím tuto cestu. Ze strany z Jetřichova může být přístup znemožněn. Přístup pro pěší bude ze strany od Jetřichova po celou dobu rekonstrukce možný. Pohybujete se však po stavbě, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě, to platí jak pro pěší, tak pro automobilovou dopravu.

4.6.2018


1.6.2018

  • Co se týká pěšího přístupu na Bělidlo, ten by měl zůstat zachován po stávajících chodnících po pravé straně ve směru na Meziměstí. Tyto chodníky nebudou rekonstruovány. Bude však rekonstruována polovina křižovatky před restaurací Sv. Magdaléna. Proto může být v určitém časovém období přístup ztížen.

  • Přehled a značení objížďky 1. etapy v období do 31.7.2018.pdf

 30.5.2018

Dne 30.5.2018 proběhla 1. koordinační schůzka k připravované rekonstrukci silnice II/302 Broumov – Starostín. Až nyní jsme se dozvěděli konkrétní termíny, které je ale potřeba zatím brát jako informativní a v průběhu stavby budou dále upřesňovány.

Celá akce bude rozdělena do dvou let 2018 a 2019. V roce 2018 bude realizována část od Starosína po křižovatku v Jetřichově. Letos by měly být stavební práce zahájeny 6.6.2018 a dokončení je v plánu na 4.11.2018. Stavební práce v roce 2018 jsou rozděleny do 4 etap.

1. etapou je část od křižovatky v Jetřichově po křižovatku na Vernéřovice. Ta by měla probíhat od 6.6.2018 do 31.7.2018 za plné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena směrem na Ruprechtice. Je slíbeno, že přístup na Bělidlo bude vždy zajištěn buď ze strany od Jetřichova, nebo ze strany od Meziměstí. Bude však nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě. V průběhu pracovní doby je potřeba počítat s možností zdržení.

Současně s 1. etapu by měly probíhat práce na 3. a 4. etapě a to od křižovatky v Meziměstí do Starostína. Ty by měly končit až 4.11.2018, protože v této časti budou realizovány i kanalizační přípojky. Obslužnost Starostína bude pravděpodobně řešena přes Vižňov a dále cyklostezkou. Ve hře je také úplné uzavření hraničního přechodu. To by však způsobilo existenční problémy dřevařským a dalším firmám, proto se hledá jiné řešení.

V celé věci bude ještě probíhat řada jednání a může dojít ke změnám. Proto Vás budeme co možná nejaktuálněni informovat prostřednictvím stránek obce www.jetrichov.cz.

Josef Gorgan
starosta obce