Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika

Končiny (Slatina nad Úpou)

Místo
Náchod
Typ

Od dávných dob se této lokalitě říkalo Končina, což dokazuje ve stabilním katastru se nacházející název Končzina pro západní část osady a pojmenování Končziny pro osadu jako celek. Od Končin vytéká…

Více

Mečov (Hořičky)

Místo
Náchod

Ohledně první zmínky o této podkrkonošské obci se prameny rozcházejí. Podle jedněch pochází první zmínka o Mečově z 18. června 1454, kdy se Jan Straka z Nedabylic ucházel o jisté dědiny odumřelé ve…

Více

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Mečově

Místo
Náchod
Typ

V roce 1874 Josef Luštinec navrhl, aby byl v Mečově zřízen nový zvonek. Zvonička byla postavena ze 2 dřevěných sloupů a vydržela do roku 1889, kdy byly vyměněny oba sloupy, ale stříška zůstala…

Více

Fara na Boušíně

Místo
Náchod

Velikost a umístění původní fary na Boušíně neznáme, nacházela se však blížeji kostela a nejspíše na místě dnešního hřbitova. Existovat musela již v roce 1350, kdy byl zdejší kostel Navštívení Panny…

Více

Boušín (Slatina nad Úpou)

Místo
Náchod
Typ

Boušín je malá osada, jež je od svého vzniku součástí podkrkonošské obce Slatina nad Úpou. Původně se tu nacházel jen kostel s farou, k nimž přibyly později další budovy. Z roku 1350 pochází zmínka o…

Více

Zámek ve Chvalkovicích u Jaroměře

Místo
Náchod
Typ

Původně se na tomto skalnatém ostrohu nad říčkou Běluňkou (dříve a místními dodnes zvanou jako Černý potok) a dnešním koupalištěm nacházela tvrz, která je poprvé zmíněna roku 1370, kdy byla částečně…

Více

Kostel sv. Ducha na Hořičkách

Místo
Náchod
Typ

Tento chrám byl zmíněn jako farní již v roce 1357, kdy Běta, vdova po zemřelém Lidhéři z Hořiček, souhlasila s tím, aby si směnil místo kněz Vitáliš ze Semonic s hořičským plebánem Petrem.…

Více

Hostinec U Vitoušků na Hořičkách

Místo
Náchod

Současný objekt, který je pro mnohé spojen zejména s letními pobyty spisovatele Julia Zeyera, byl vybudován až v polovině 19. století, což prokazuje i mapa stabilního katastru z roku 1840, v níž není…

Více

Švábův křížek v Mezilečí

Místo
Náchod
Typ

Tento pískovcový kříž byl vystavěn při staré cestě z Mezilečí do Prorub v roce 1901, a to na místě, kde žádný krucifix nikdy nestával, čehož důkazem může být císařský otisk stabilního katastru z roku…

Více

Tilschův statek v Mezilečí

Místo
Náchod
Typ

Na místě tohoto statku původně stála dřevěná Prokopova rolnická usedlost, jež nesla čp. 5. Vyrostla nejspíše někdy ve 2. polovině 18. století, pokud zde nestála již dříve. Její existence je písemně…

Více