Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

STL PLYNOVOD A 2 KS PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Cena 0,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo
Uzávěrka 9. 02. 2022 17:00
Termín realizace 1. 4. 2022 - 30. 8. 2022
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je je středotlaký plynovodní řad PE dn 63, o celkové délce 65,50 m a PE dn 90, o celkové délce 31,00 m, včetně 2 ks plynovodních přípojek PE dn 32, o celkové délce 13,00 m, pro bytový dům čp. 124 a objekt čp. 126, v kterém sídlí Obecní úřad a ZŠ a MŠ Jetřichov. Navržený plynovod bude napojen na stávající plynovodní řad PE dn 90 - v chodníku před čp. 125, od místa napojení bude nový plynovodní řad veden v chodníku, v souběhu s komunikací II. třídy č. 3024, směrem k odbočce PE dn 63, za kterou bude, cca 1,0m, plynovod PE dn 90 ukončen záslepkou. Plynovod PE dn 63 bude pokračovat v chodníku směrem k čp. 195, před kterým bude proveden podchod místní komunikace k čp. 124, za podchodem bude proveden lom, od kterého bude plynovod pokračovat k přípojce pro čp. 126, za kterou, cca 1,0 m, bude plynovod ukončen záslepkou. Na trase plynovodu budou napojeny dvě plynovodní přípojky a to pro čp. 124 za podchodem místní komunikace a pro čp. 126 před ukončením plynovodu PE dn 63. Plynovod je navržen tak, aby bylo možné napojení plánované výstavby technického dvora na p.p.č. 560/3. Navržené plynovodní přípojky budou napojeny na nový plynovodní řad přípojkovými T kusy s frézičkou PE dn 63/32, od kterých bude vedeno potrubí PE dn 32 do pilířů HUP, zde bude lom 90°, provedený pomocí elektrokolena PE dn 32, od kterého bude stoupat potrubí PE dn 32 - výhradně tyčový materiál v provedení s ochranným pláštěm, k závitovému přechodu PE dn 32/G 3/4", na kterém bude osazen kulový kohout G 3/4" zaslepený zátkou G 3/4". Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Renfusem, IČO: 11592010, se sídlem Ryšavého 202, 547 01 Náchod. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Přílohy
Zpět do archivu