Obec Jetřichov

Obec Jetřichov

Aktuality

Není dostupná žádná aktualita.

 

 

 

 

 
 

Nepřehlédněte:

2021 rozpis svozů komunálního odpadu PONDĚLÍ (1x14)

2021 rozpis svozů komunálního odpadu STŘEDA (1x14) pro Bělidlo a Loučnou

2021 rozpis svozů plastů (pondělí 1x28)

ROZPIS služeb stomatologické lékařské pohotovosti III. a IV. čtvrtletí 2021.

Pozor na africký mor prasat

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2021

CESTUJTE S MOBILNÍ APLIKACÍ IDS IREDO           CALL CENTRUM IDS IREDO

Elektronický formulář ICE karty (seniorské obálky) s možností interaktivního vyplnění v počítači a následného tisku

Informace o zpracování osobních údajů (dle Nařízení GDPR)

 


Strategický plán rozvoje obce Jetřichov 2022–2032

Milí občané,
obec Jetřichov zpracovává v současné době nový Strategický plán rozvoje obce Jetřichov 2022–2032, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti. Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro určení hlavních rozvojových oblastí obce. Sběr dotazníků bude probíhat do 8. 8. 2021. Vyplněné tištěné dotazníky můžete odevzdat v úřední dny na obecním úřadě či kdykoliv vhodit do schránky obecního úřadu. Pokud budete potřebovat více dotazníků, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě, nebo stáhnout zde:

Strategický plán rozvoje obce Jetřichov 2022–2032 - dotazník

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost naší obce!

Josef Gorgan
starosta obce


Informace pro dobrovolníky a zájemce o pomoc obcím v Jihomoravském kraji zasaženým tornádem


Také obec Jetřichov se zapojila do pomoci postiženým obcím na jižní Moravě. Na stanici HZS KHK v Hradci Králové byly v sobotu 26.6.2021 dopraveny střešní latě. Za zajištění dopravy velký dík Davidovi a Vaškovi Pumrovi.

Pomoc Moravě.jpg

Pokud i Vy chcete pomoci postiženým obcím a jejich obyvatelům, využijte prosím třeba informací na stránkách Královéhradeckého kraje. Jsou tam uvedeny kontakty, č. účtu i důležité informace pro dobrovolníky.


Stezka u spojky na Pasa


 

Výzva k předkládání návrhů změn Územního plánu Jetřichov

Zastupitelstvo obce Jetřichov uvažuje o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Jetřichov, která bude zahrnovat podněty obce, občanů i podnikatelských subjektů. V souvislosti s touto připravovanou změnou vyzýváme občany, obchodní společnosti a další právnické subjekty a veškeré vlastníky nemovitostí, pokud chtějí navrhnout změnu využití ploch Územního plánu Jetřichov na nemovitostech ve svém vlastnictví, aby tak učinili podáváním návrhů změn Územního plánu Jetřichov.

Návrhy podávejte písemně na formuláři „Návrh na pořízení změny územního plánu Jetřichov“, který je ke stažení k dispozici na internetových stránkách obce www.jetrichov.cz v sekci Územní plán obce nebo v tištěné podobě na Obecním úřadě v Jetřichově, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3.

Návrh změny (vyplněný formulář) je nutné podat na Obecním úřadě v Jetřichově, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3, nejpozději do 30. 8. 2021. Pro snadnější vyplnění je u formuláře přiložena návodka k vyplnění návrhu. Před podáním žádosti na Obecním úřadě v Jetřichově můžete jednotlivé změny územního plánu konzultovat s Úřadem územního plánování Městského úřadu Broumov, Budova III, přízemí budovy (tam, kde je dopravní odbor), dveře č. 111, kde Vám poskytnou konzultaci Vašeho návrhu a odbornou pomoc s vyplněním formuláře. Kontakt na Úřad územního plánování: Bc. Filip Chráska, e-mail: chraska@broumov-mesto.cz, tel: 491 504 329.

Stávající Územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě nebo na stránkách obce Jetřichov pod odkazem Územní plán obce v levém menu.

Josef Gorgan
starosta obce

Výzva k předkládání návrhů změn územního plánu
Formulář - Návrh na pořízení změny územního plánu Jetřichov
Návodka vyplnění jednotlivých bodů návrhu - Jetřichov

 


Máte zájem o kompostér?

Obec Jetřichov ve spolupráci s DSO Broumovsko uspěla se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostřední na projekt „Kompostéry pro občany DSO Broumovsko II“. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 70 domovních kompostérů o objemu 1050 litrů.

Každý, kdo má zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru (po 5. letech přechází zapůjčený kompostér do Vašeho vlastnictví), musí nejprve vyplnit žádost. Žádost Vám bude doručena do schránky spolu s informačním letákem, případně je ke stažení zde. Žádosti budou očíslovány a přijímány do vyčerpání počtu kompostérů. Vyplněné žádosti vhazujte do poštovní schránky umístěné u vchodu obecního úřadu. Více se dočtete v informačním letáku.

Kompostéry - informační leták

Kompostéry - žádost

Info ke dni 30.4.2021
Zatím se dostalo na všechny, kteří žádost o kompostér podali. Druhý týden v květnu bude zastupitelstvo obce schvalovat znění smluv o výpůjčce a následné darování kompostérů. Až poté Vám budou kompostéry pracovníkem obce rozváženy. Předběžně tedy počítejte s doručením v průběhu třetího květnového týdne. Před samotným doručením, Vás budeme kontaktovat.
Pro případné zájemce je ještě několik kompostérů k dispozici.

 


Bezhotovostní platba poplatků
Od roku 2020 jsme pro Vás připravili možnost hradit poplatky za odpady a psy bezhotovostně, bez nutnosti chodit na úřad. Věřím, že tuto službu uvítáte. Je zde pro Vás připraven formulář, který můžete vyplnit, předběžně si nechat poplatky spočítat a pak jednoduše odeslat na úřad. Po kontrole údajů Vám přijdou do e-mailové schránky pokyny pro bezhotovostní platbu. Známka na popelnice pak bude v určitých časových intervalech doručena do Vaší poštovní přihrádky.

Formulář pro bezhotovostní platbu poplatků

 


Pomoc s nákupy léků a potravin

I nadále samozřejmě platí nabídka pomoci s nákupem potravin a léků pro občany obce, kteří si nemohou v této komplikované době toto zajistit sami nebo pomocí dalších členů rodiny a domácnosti. Pokud by jste tuto pomoc potřebovali, volejte na tel. 491 582 425 nebo 606 878 489.


 Koronavirus COVID-19

Antigenní testování v Broumově a další informace o aktuální situaci v našem regionu


 


V levém menu, pod odkazem Projekty a dotace se můžete dostat k informacím o některých připravovaných, probíhajících i uskutečněných projektech obce. Aktuálně je přidána 1. verze vizualiazce úprav okolí vily. 


SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané,SMS InfoKanál
obec Jetřichov Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Odběr těchto SMS je pro Vás zdarma.


Více informací ....


Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, nedaleko státní hranice s Polskem, vzdušnou vzdáleností přibližně 2 km od Meziměstí, 5,5 km od Broumova, 9 km od Police nad Metují a 23 km od Náchoda. Polský Mieroszów je vzdušnou čarou vzdálen 8 km. Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko. Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.

Lesní domky

V roce 1660 postaveny domky, nazývané Lesní  (Buschhuser), jež představovaly začátek obce - současný stav.


Obecní úřad

Obecní úřad v Jetřichově slouží i pro ZŠ a MŠ. Původně vila Anselma Heinzela, podnikatele a politika z 2. poloviny 19. století.


Kaple

(V současných mapách zmiňována jako Laudonova). Postavil bývalý majitel na kopci za mlýnem (č. 2/3). Původně nazvána "Groher kaple". Bohužel z této kapličky zbyly již jen ruiny.


Bělidlo

Část obce Bělidlo, v pozadí Javoří hory.


 

 

3. 12. Svatoslav

Zítra: Barbora

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost stránek

314162