Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Jetřichov

2. Důvod a způsob založení

Obec Jetřichov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Jetřichov
  Jetřichov 126
  549 83 Meziměstí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Jetřichov
  Jetřichov 126
  549 83 Meziměstí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 491 582 425
  mobilní telefon: +420 606 878 489

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.jetrichov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Jetřichov
  Jetřichov 126
  549 83 Meziměstí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec.jetrichov@tiscali.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  aw5bni8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 8427551/0100

6. IČ

00654116

7. DIČ

CZ00654116, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

není žádné usnesení

13. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Výroční zpráva za rok 2020

 • Výroční zpráva za rok 2021


Další informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Stavebí práce pro obec
Informace týkající se aktivních účtů města, zaslání kopie darovací smlouvy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: