Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuální informace > Rekonstrukce silnice v obci

Rekonstrukce silnice v obciDatum konání:
10.8.2022

Rekonstrukce silnice v obci 2022

Info ze dne 10.8.2022

Pokládka betonové stabilizační vrstvy
V týdnu od 15.8.2022 začnou pokládky betonové stabilizační vrstvy v sanované části komunikace a to v první fázi od spodní křižovatky směrem k horní části obce. Na tuto čerstvě položenou vrstvu není možné až do vytvrdnutí vjíždět. Ani po vytvrdnutí ji není možné zatěžovat nákladními auty a těžkou technikou. Přejezd osobních vozidel je s opatrností možný.


Dále průběžně probíhají pokládky obrub chodníků a to včetně obrub v místech vjezdů k nemovitostem. V místech, kde jsou již obruby položeny, není možné tyto přejíždět, hrozí jejich vylomení. Ani po položení stabilizační betonové vrstvy nebude ještě možné tyto obruby přejíždět. Své automobily proto budete muset bohužel parkovat na jiných místech. Přejíždět vjezdové obruby bude možné až po položení podkladové asfaltové vrstvy. To stavba předpokládá v třetí zářiové dekádě. Pro parkování můžete využít obecní pozemky:
• Parkoviště u Kulturního domu (zde prosím parkujte vpravo kolmo na KD nebo vlevo na zelené ploše a zachovejte prostor pro výjezd hasičské techniky)
• Parkoviště a betonovou plochu u obecního úřadu a sokolského hřiště
• Prostor u kůlny naproti staré hasičárně
• Plochu po krajích hasičského hřiště

Ostatní vjezdy, kde není plánováno osazení obrub (většinou vjezdy na obecní nebo soukromé komunikace), bude možné průběžně s opatrností využívat.

 


Info ze dne 30.6.2022

Dbejte prosím zvýšené opatrnosi v úseku zatáčky u Čudů, kde probíhá odbagrování čísto vozovky kvůli výstavbě nových opěrných zdí.
Pokud dojde v důsledku stavby k poškození Vašeho majetku, nahlašte toto na OÚ a situaci případně zdokumentujte.


Info ze dne 16.5.2022

Od pondělí 16.5.2022 budou postupně od spodní části (od váhy u Pumrů) odstraňovány obruby chodníků. Jejich asfaltový povrch bude zatím zachován. Povrch chodníků byl zatím odstraněn v dolní části, kde bude tento týden započato s pracemi na rekonstrukci dešťové kanalizace. Dále bude asfalt z chodníků odstraňován postupně, aby zůstal v co možná nejdelším časovém úseku zachován. Při pohybu v prostorech stavby dbejte prosím zvýšené opatrnosti.


Info ze dne 2.5.2022

Od 5.5. po další cca 3 týdny bude v čase od 08:00 do 14:00 docházet k výpadkům dodávky vody v úseku od statku Vlachovi po horní konec obce. Jinde může docházek k poklesu tlaku vody.

4.5. bude překop celé vozovky u statku Vlachovi.

5.5. bude překop celé vozovky u Šálů.


Info ze dne 25.4.2022

Na pondělí 2.5.2022 je potvrzen začátek rekonstrukce silnice mezi křižovatkou u restaurace Sv. Magdaléna a křižovatkou u penzionu U Suchánků.

Po dobu uzavírky budou bez obsluhy zastávky Jetřichov, horní a Jetřichov, u staré hasičárny. Náhradní zastávkou bude Jetřichov, Barum. Spoje běžně zajíždějící po Jetřichově budou mít po dobu uzavírky mírně upraveny odjezdy v trase. Bude platit výlukový jízdní řád.


Info ze dne 19.4.2022

Stále vše směřuje k tomu, že rekonstrukce silnice započne 2.5.2022. V současné době probíhá údržba vodovodního řadu v dotčeném úseku, kterou provádí VaK. V samotném začátku prací 2.5.2022 by mělo být provedeno kácení v úseku od penzionu U Suchánků po Šálovi. Hned potom nastoupí frézy.

Po dohodě se zhotovitelem stále platí možnost vjezdu ke svým nemovitostem pro rezidenty. Pohyb těchto vozidel prosím omezte na nejnutnější minimum a dodržujte pokyny pracovníků stavby. Vzhledem k tomu, že bude rekonstruována kompletní dešťová kanalizace a veškeré chodníky, je možné, že se v určitém časovém úseku nebude možné dostat až přímo k Vašemu domu. O tom bude vždy konkrétní majitel nemovitosti včas informován.

Po dobu rekonstrukce nebudou obsluhovány autobusové zastávky Jetřichov, u staré hasičárny a Jetřichov, horní.


Info ze dne 14.3.2022

V letošním roce by měla proběhnout již dříve avizovaná rekonstrukce silnice v obci a to v úseku od křižovatky u restaurace Sv. Magdaléna po horní křižovatku u penzionu U Suchánků. Start této rekonstrukce je stanoven na 2.5.2022, konec pak na září 2022. V této chvíli však realizace této akce není jistá na 100%. Důvodem je zajištění financí ze strany Královéhradeckého kraje. Ten bude rekonstrukci financovat ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a vzhledem k teprve nedávno schválenému státnímu rozpočtu ještě nezná objem přidělených financí. Více by mělo být jasné na přelomu března a dubna letošního roku. Nicméně vše zatím směruje k tomu, že rekonstrukce letos proběhne.

V rámci rekonstrukce silnice bude provedena i kompletní obnova dešťové kanalizace a rekonstrukce stávajících chodníků. Dále je pak plánována výstavba nových chodníků až na horní křižovatku. Investorem rekonstrukce silnice je Královéhradecký kraj (45.313.425 Kč), výstavbu nových chodníků financuje obec Jetřichov (1.863.313 Kč, získána dotace z IROP 888.851 Kč, dále bylo požádáno o dotaci u KHK, tam ještě výsledek neznáme). Na dešťové kanalizaci se obec podílí 30% (tento podíl činí 2.535.549 Kč). Mimo těleso vozovky budou vyvedeny nové kanalizační a vodovodní přípojky ke stavebním pozemkům, kde o to majitelé projevili zájem (výzva byla uveřejněna ve zpravodaji v roce 2019 a následně byla zpracována projektová dokumentace).

Na přelomu roku proběhlo společné výběrové řízení (silnice i nové chodníky), ze kterého vzešel zhotovitel EUROVIA CS, a.s. Rekonstrukce je plánována za plné uzavírky. Rezidenti budou moci za zvýšené opatrnosti ke svým nemovitostem ve většině času vjíždět. O dalších podrobnostech budeme průběžně informovat.

Josef Gorgan
starosta obce