Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Rekonstrukce silnice II/302 Broumov – Starostín

Rekonstrukce silnice II/302 Broumov - informace pro občany

16.8.2018

 


15.8.2018

 • Vzhledem k výpadku obalovny budou pokládky finální vrstvy asfaltů probíhat až ve čtvrtek a pátek. V tyto dny nebude možné v žádném případě na nové asfalty vjíždět. Ve středu 15.8.2018 bude pro obyvatele Bělidla vjezd umožněn ze strany od Meziměstí a bude proveden svoz odpadů.

6.8.2018

 • Úplná uzávěra silnice Jetřichov – Meziměstí
  Od pondělí 13. srpna do čtvrtka 16. srpna bude úplně uzavřena silnice od křižovatky u Sv. Magdalény po křižovatku na Vernéřovice. V této době bude probíhat asfaltování. Nynější vysoké teploty způsobují pomalé chladnutí asfaltu a proto musí být silnice úplně uzavřena.
  Občané z domů mezi křižovatkou a STK mohou svá vozidla odstavit na parkovišti u obecního úřadu.
  Občané z Bělidla mohou svá vozidla odstavit na parkovišti před Tomket (Barumka) nebo u obecního úřadu . V nutných případech (záchranka, hasiči…) bude umožněn průjezd areálem firmy Tomket.
  Chodníku k Bělidlu se uzávěra netýká.
  Dbejte prosím pokynů pracovníků stavby.

25.7.2018

 • Dnes nám bylo doručeno rozhodnutí, kde se posouvá termín úplné uzavírky silnice mezi jetřichovskou křižovatkou a křižovatkou na Vernéřovice do 20.8.2018. :-(

23.7.2018

 • Od úterý 24.7.2018 nebude možné z důvodu přípravy a pokládky stabilizačních betonů několik dní projíždět jetřichovskou křižovatkou směrem k STK. K STK a dalším nemovitostem se bude možné dostat v těchto dnech od Meziměstí.

Ohledně rekonstrukce silnice a hlavně křižovatky se k nám dostávají připomínky a dotazy. Na některé bych se pokusil odpovědět.

 • Proč se neudělal autobusový záliv před hasičárnou?
  To byla jedna z prvních věcí, která nás také napadla. Bohužel projektant nám sdělil, že se tam prostě nevejde. I na tyto stavby jsou předpisy a normy, které stanovují jejich rozměry. Pokud mám správné informace, tak minimální dálka nástupní hrany je 12m, pak tam ještě musí být zařazovací a vyřazovací klín a tam jsou minimální dálky 5m a 10m. To máme dohromady 27m. Délka možného prostoru před hasičárnou je 27,5m (bude to + - měřeno nad mapami). Takže pokud budeme uvažovat, že je potřeba se na parkoviště nějak dostat autem a zajistit výjezd hasičské techniky, záliv se tam nevejde.
 • Co se týká tvaru křižovatky a různých možností řešení
  - finální návrh tvaru křižovatky
  I přes to, že se jedná o krajskou investiční akci, měli jsme jako obec možnost se k některým věcem vyjádřit. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů není odborníkem na dopravní stavby, oslovili jsme jako konzultanta i dalšího projektanta těchto staveb, pana Ing. Haucka. Různé varianty řešení se tedy konzultovaly nejen s projektantem stavby, ale i s panem Ing. Hauckem. Vše se postupně probíralo na pracovních poradách. Bohužel, že se některý zastupitel těchto porad moc neúčastní a pak o ničem neví, je věc druhá. Informace o novém řešení křižovatky také proběhla na zastupitelstvu obce a také je škoda, že je na ZO mizivá účast občanů. Případné připomínky se mohly řešit již v průběhu projektových prací a ne až nyní. Přikládám finální obrázek tvaru křižovatky, ze kterého je myslím lépe než z výkresu vidět finální tvar, po dokončení i druhé fáze rekonstrukce silnice. Z mého pohledu je to dobré řešení a nevypadá nijak hrozivě a není to takový „průšvih“, jak se nyní všeobecně prezentuje. Vždy se jedné o nějaký kompromis a asi není možné udělat vše naprosto ideálně. Ale mám pocit, že splnil vše, co jsme od nového řešení očekávali, zpomalit průjezd křižovatkou, zpřehlednit křižovatku, udělat křižovatku bezpečnější … A názor, že pokud někdo pojede rychle, tak jí nemůže bezpečně projet … ano to tak si bude, ale proto se tak navrhovala, aby se v centru Jetřichova nejezdilo rychle jako doposud. A s prominutím, že použiji takový výraz, řidič „hovado“ je nebezpečný na všech komunikacích, i na rovné cestě může způsobit nehodu. Dále je vytýkáno, že křižovatkou nebudou moci projet pohodlně velké kamiony. Opět myslím, že v rozumné rychlosti se bude dát pohodlně projet. Jistě křižovatka by se dala udělat bez zpomalovacího „S“. Ale chceme neukázněným řidičům umožnit jezdit přes střed naší obce nepřiměřenou rychlostí? Myslím, že ne. Ještě jsem přemýšlel, jestli by bylo možné navrhnout křižovatku tak, aby kamiony jedoucí od Meziměstí a odbočující na Hynčice mohly projet křižovatkou, aniž by alespoň z části nenajely do protisměru, což je také tomuto řešení vytýkáno. Myslím, že vzhledem k prostoru a uspořádání křížících se komunikací takové řešení neexistuje. Počkejme tedy s předčasnými soudy, a hodnoťme až po kompletním dokončení rekonstrukce, jestli nové řešení přinese to, co bylo projektováno.
 • Zábradlí na chodníku v křižovatce (chodník vedoucí podél opěrné zdi)
  Toto je myslím dobrý nápad, dobrá připomínka, která by měla zvýšit bezpečnost. V projektu navrženo není, ale nyní již čekáme na vyjádření Police ČR. A pokud bude kladné, bude chodník zábradlím doplněn.

13.6.2018

 • Znovu upozorňuji: Pro automobilovou dopravu na Bělidlo prosím využívejte pouze místní komunikaci ze směru od Meziměstí. Na Bělidlo nevjíždějte cestou od Jetřichova a to z důvodu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti na stavbě. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě. Vjezd je povolen pouze obyvatelům Bělidla a jejich dopravní obsluze.
 • Rekonstrukcí bude nakonec procházet i část starých chodníků v okolí KD. Pro pěší je přístup na Bělidlo zachován i ze strany od Jetřichova. Dbejte ale zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě. 

11.6.2018

 • Velké množství řidičů, kteří nemají trvalý pobyt na Bělidle, nedodržuje zákazové značky a mezi Jetřichovem a Meziměstím nejezdí po objízdné trase, ale jezdí stavbou a přes Bělidlo. Tím ohrožují jak bezpečnost na samotném Bělidle, tak i na stavbě. Toto bezohledné chování není moc pochopitelné. Vždyť časová úspora a „zkrácení“ si cesty je zanedbatelné. Proto je od Police ČR přislíbeno provádět pravidelné kontroly v místech zákazu vjezdu.

6.6.2018

 • Dle informací z 6.6.2018 bude přístup pro automobily na Bělidlo vždy zajištěn ze strany od Meziměstí. Využívejte proto prosím tuto cestu. Ze strany z Jetřichova může být přístup znemožněn. Přístup pro pěší bude ze strany od Jetřichova po celou dobu rekonstrukce možný. Pohybujete se však po stavbě, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě, to platí jak pro pěší, tak pro automobilovou dopravu.

4.6.2018


1.6.2018

 • Co se týká pěšího přístupu na Bělidlo, ten by měl zůstat zachován po stávajících chodnících po pravé straně ve směru na Meziměstí. Tyto chodníky nebudou rekonstruovány. Bude však rekonstruována polovina křižovatky před restaurací Sv. Magdaléna. Proto může být v určitém časovém období přístup ztížen.

 • Přehled a značení objížďky 1. etapy v období do 31.7.2018.pdf

 30.5.2018

Dne 30.5.2018 proběhla 1. koordinační schůzka k připravované rekonstrukci silnice II/302 Broumov – Starostín. Až nyní jsme se dozvěděli konkrétní termíny, které je ale potřeba zatím brát jako informativní a v průběhu stavby budou dále upřesňovány.

Celá akce bude rozdělena do dvou let 2018 a 2019. V roce 2018 bude realizována část od Starosína po křižovatku v Jetřichově. Letos by měly být stavební práce zahájeny 6.6.2018 a dokončení je v plánu na 4.11.2018. Stavební práce v roce 2018 jsou rozděleny do 4 etap.

1. etapou je část od křižovatky v Jetřichově po křižovatku na Vernéřovice. Ta by měla probíhat od 6.6.2018 do 31.7.2018 za plné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena směrem na Ruprechtice. Je slíbeno, že přístup na Bělidlo bude vždy zajištěn buď ze strany od Jetřichova, nebo ze strany od Meziměstí. Bude však nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě. V průběhu pracovní doby je potřeba počítat s možností zdržení.

Současně s 1. etapu by měly probíhat práce na 3. a 4. etapě a to od křižovatky v Meziměstí do Starostína. Ty by měly končit až 4.11.2018, protože v této časti budou realizovány i kanalizační přípojky. Obslužnost Starostína bude pravděpodobně řešena přes Vižňov a dále cyklostezkou. Ve hře je také úplné uzavření hraničního přechodu. To by však způsobilo existenční problémy dřevařským a dalším firmám, proto se hledá jiné řešení.

V celé věci bude ještě probíhat řada jednání a může dojít ke změnám. Proto Vás budeme co možná nejaktuálněni informovat prostřednictvím stránek obce www.jetrichov.cz.

Josef Gorgan
starosta obce