Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika

Kaple Panny Marie na Boušíně

Místo
Náchod
Typ

Mariánská kaplička se studánkou připomínající událost zázračného uzdravení z roku 1464 stojí asi 100 metrů severně v lese ve svahu pod kostelem Navštívení Panny Marie na Boušíně, osadě podkrkonošské…

Více

Kostel Navštívení Panny Marie na Boušíně

Místo
Náchod
Typ

První zmínka o tom, že zdejší kostel fungoval jako farní, je z roku 1358, kdy se stal po zemřelém plebánu Theodorikovi (psán rovněž jako Jetřich či Dětřich), příbuzném arcibiskupa Arnošta z Pardubic,…

Více

Křížanov (Hořičky)

Místo
Náchod

Teorií o původu jména této osady je řada. Jedna hovoří o bájném Křižanovi, zakladateli zdejšího dvora a vsi; další přichází s tím, že se zde křižovaly cesty z České Skalice do Úpice a z Mezilečí do…

Více

Mezilečí

Místo
Náchod
Typ

Obec byla původně pojmenována jako Mezleč (od léči na zvěř, tolik jako mezi léči, kde se líčilo na zvěř, a odtud pochází také německé značení obce Mesletsch či Mezletsch). V průběhu staletí se k…

Více

Posadov (Mezilečí)

Místo
Náchod

25. července 1367 daroval majitel maloskalické tvrze Nevlas ze Skalice na vydržování kněze střídníka při chrámu sv. Bartoloměje v Zálesí (dnes součást Batňovic), aby farář kaplana živil a týdně dvě…

Více

U Čihadla

Místo
Náchod
Typ

Jedná se o pojmenování pozemků, jež se nacházejí na sever od Posadova. Svůj název obdržely podle zalesněného kopce, kterým jsou zakončeny – „Čihadla“ (515,0 m n. m.). Soudí se, že byl takto nazván…

Více

Zaniklá kaple sv. Vincence v Běluni

Místo
Náchod

Tuto kapli v malebném běluňském údolíčku u Kohoutova, jemuž byla dominantou a velkou okrasou zároveň, bychom dnes již marně hledali. O historii jejího vzniku nejlépe pojednává zápis v kronice obce…

Více

Spojovací cesta Končinami u Slatiny nad Úpou

Místo
Náchod

Původně byly Slatinské Končiny těžko přístupné, byly končinami v pravém smyslu slova. K dnešním stavením čp. 124 a 125 jsme se v roce 1840 mohli dostat cestou z Mečova. Ta však dále Končinami nevedla…

Více

Končiny (Slatina nad Úpou)

Místo
Náchod
Typ

Od dávných dob se této lokalitě říkalo Končina, což dokazuje ve stabilním katastru se nacházející název Končzina pro západní část osady a pojmenování Končziny pro osadu jako celek. Od Končin vytéká…

Více

Mečov (Hořičky)

Místo
Náchod

Ohledně první zmínky o této podkrkonošské obci se prameny rozcházejí. Podle jedněch pochází první zmínka o Mečově z 18. června 1454, kdy se Jan Straka z Nedabylic ucházel o jisté dědiny odumřelé ve…

Více