Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika

Zavodňovací kanály v Ratibořicích

Místo
Náchod

Přivádění vod do luk ke zvýšení jejich výnosnosti známe již z antických a středověkých dob, ale ruku v ruce s novými znalostmi a vynálezy se začalo ve velkém využívat na přelomu 18. a 19. století, o…

Více

Škopovka

Místo
Náchod
Typ

Původně byla tato lokalita jednolitým lesním masivem, ale později byla její větší část vytěžena a předělána na pole a pastviny. První informace o existenci tohoto pojmenování máme ze souhrnné zprávy…

Více

Větrník (Vestec)

Místo
Náchod

Podle lidových podání získala tato osada své pojmenování od toho, že se zde měl dříve nacházet větrný mlýn, údajně na pozemku čp. 14. Jiné zdroje hovoří o tom, že tento název vychází od toho, že je…

Více

Větrnický potok

Místo
Náchod
Typ

Jedná se o malý vodní tok o délce 3,13 km a celkovém povodí 6,618 km2 na turonskými pískovci ohraničeném kvartérním podloží, jehož počátky můžeme vysledovat na západ od Nového Dvora, místní části…

Více

Poutní kaplička Panny Marie pod Větrníkem

Místo
Náchod
Typ

Když se vydáme po staré cestě, která již před několika staletími spojovala Miskolezy s Větrníkem a Lhotou pod Hořičkami, a to přes lokalitu "V kutlochu" a kolem soutoku Válovického a Větrnického…

Více

Miskolezy (Chvalkovice)

Místo
Náchod

Tato ves zaujme na první pohled svým zvláštním pojmenováním, jež vykládá profesor Antonín Profous ve svém díle "Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. M-Ř" takto: …

Více

Zaniklá tvrz ve Svinišťanech

Místo
Náchod

Dnes jsou Svinišťany pouhou místní částí Dolan, ale dříve tomu bývalo jinak, neboť svého času měla tato ves vlastní tvrz, na níž sídlili zdejší zemané. První zmínku o existenci vsi nalezneme k roku…

Více

Sbor Páně Církve československé v České Skalici

Místo
Náchod
Typ

K ustavení místní náboženské obce Církve československé došlo po přednášce studnického faráře Františka Fišery, jež se uskutečnila 25. února 1921 v hotelu Bartoníček a o 2 dny později byly v…

Více

Kamenný kříž u parketu ve Slatině nad Úpou

Místo
Náchod
Typ

Původně stával v těchto místech dřevěný kříž, o němž nacházíme zmínky ve 2. polovině 18. století, zejména z I. vojenského (josefského) mapování z let 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace, viz http:/…

Více

Dům čp. 15 v Mezilečí

Místo
Náchod

Roubenka tohoto čísla popisného je zaznamenána v indikační skice stabilního katastru z roku 1840 od adjunkta 2. třídy Josepha Wiedermanna a geometra 4. třídy Antona Richlyho (viz https://ags.cuzk.cz…

Více