Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Úřední deska - archiv

ÚŘEDNÍ DESKA - archiv

2011

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

13.12.2011 22.12.2011 Veřejné zasedání OZ Obec Jetřichov
05.12.2011 21.12.2011 Návrh rozpočtu DSO "Broumovsko" 2012 DSO Broumovsko
29.11.2011 14.12.2011 Oznámení prodej pozemku Obec Jetřichov
25.11.2011 20.12.2011 Obec Jetřichov hledá správce hřiště Obec Jetřichov
20.10.2011 05.11.2011 Územní rozhodnutí  č. 809 (cyklostezka Pasa) MěÚ Broumov
19.10.2011 27.10.2011 Veřejné zasedání OZ Obec Jetřichov
15.9.2011 1.10.2011 Veř. vyhláška - zásady územního rozvoje KHK KHK
15.9.2011 15.12.2011 VPP - projekt CZ.1.04/2.1.00/03.0001 ESF ČR
22.8.2011 6.9.2011 Oznámení - zahájení územního řízení+ mapka MěÚ Broumov
22.8.2011 6.9.2011 Nařízení 6/2011 o zákazu vstupu do lesa Město Broumov
28.7.2011 5.8.2011 Mimořádné veřejné zasedání ZO Obec Jetřichov
26.7.2011 10.8.2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MěÚ Broumov
13.7.2011 10.8.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

(plánek)

MěÚ Broumov
22.6.2011 30.6.2011 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 30.6.2011 Obec Jetřichov
30.5.2011 17.6.2011 Závěrečný účet  obce za rok 2010 Obec Jetřichov
25.5.2011 28.6.2011 Veřejná vyhláška - dopravní značení MěÚ Broumov
25.5.2011 30.8.2011 Projekt - veřejně prospěšné práce ESF ČR
4.5.2011 20.5.2011 Závěrečný účet DSO Broumovsko
Soubory: Výkaz, Příkoha k uzavěrce,
Rozvaha, Výsledovka, Zpráva audit
DSO Broumovsko
27.4.2011 13.5.2011 Veřejná vyhláška - změna úz. plánu Police n/Met. MěÚ Náchod 
odbor výstavby a úz. plánování
27.4.2011 13.5.2011 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

MěÚ Broumov, stavební odbor

7.4.2011 4.5.2011 4. výzva Leader plus MAS Broumovsko +
6.4.2011 4.5.2011 Dražební vyhláška 083EX 389/09-106 Exekutorský úřad Náchod
30.3.2011 18.4.2011 Rozpočet obce pro rok 2011 Obec Jetřichov
30.3.2011 18.4.2011 Veřejná vyhláška Územní plán Jetřichova Obec Jetřichov
21.3.2011 30.3.2011 Sčítání 2011 - sběrná místa pošty KHK ČSÚ
17.3.2011 30.3.2011 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Obec Jetřichov
10.3.2011 30.3.2011 Nařízení Krajské veterinární správy KHK KVSH
9.3.2011 18.3.2011 Sčítání lidu, domů a bytů ČSÚ
4.3.2011 9.3.2011 Oznámení sčítání ČSÚ
4.3.2011 9.3.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 ČSÚ
14.2.2011 2.3.2011 Návrh rozpočtu r. 2011 Obec Jetřichov

14.1.2011

29.1.2011

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

MěÚ Broumov stavební odb.

7.1.2011

31.1.2011

Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pohostinství  Sv. Magdalena

Obec Jetřichov

2010

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

14.12.2010

22.12.2010

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 22.12.2010 od 18:00 hod.v KD

Obec Jetřichov

2.12.2010

17.12.2010

Veř. vyhláška č.j. 3639/2010 a č.j. 36394/2010 + přílohy: plánky

MěÚ Broumov

1.12.2010

17.12.2010

Oznámení o veřejném projednání zásad územního rozvoje KHK

KÚ KHK

7.11.2010

1.12.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jetřichov

Obec Jetřichov

28.10.2010

7.11.2010

Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jetřichov

Obec Jetřichov

26.10.2010

1.12.2010

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Jetřichova

MěÚ Broumov ÚÚP

12.10.2010

19.11.2010

Výzva ke kácení a oklešetění stromoví pro majitele pozemků

ČEZ distribuce

30.9.2010

16.10.2010

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce

Obec Jetřichov

30.9.2010

16.10.2010

Vyhrazení ploch - volby řijen 2010

Obec Jetřichov

17.9.2010

24.9.2010

Veřejné zasedání OZ 24.9.2010

Obec Jetřichov

6.9.2010

25.9.2010

Oznámení občanům - odprodej pozemku

Obec Jetřichov

5.9.2010

6.10.2010

Nabídka pozemků - PFČR

Pozemkový fond ČR

31.8.2010

17.9.2010

Jmenování zapisovatele - volby ZO

Obec Jetřichov

31.8.2010

17.9.2010

Stanovení okrsku pro volby do zast. obcí

Obec Jetřichov

28.8.2010

6.10.2010

Prodej pozemku - VVŘ

Pozemkový fond ČR

16.8.2010

17.9.2010

Stanovení počtu členů OVK - volby do obecního zastupitelstva

Obec Jetřichov

10.8.2010

15.9.2010

Výzva č. 3 Leader Plus

MAS Broumovsko +

26.7.2010

24.8.2010

Obchodní veř. soutěž - prodej pozemků

Pozemkový fond ČR

22.7.2010

16.8.2010

Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí

Obec Jetřichov

22.7.2010

16.8.2010

Sdělení k volbám do zastupitelstev obcí

Obec Jetřichov

20.6.2010

22.7.2010

Projekt CZ.1.42/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce

EU, ESF

10.6.2010

18.6.2010

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 18.6.2010

Obec Jetřichov

10.6.2010

18.6.2010

Den pro sociální služby

MěÚ Broumov

28.5.2010

22.7.2010

Pozemky k prodeji

Pozemkový fond ČR

21.5.2010

18.6.2010

Závěrečný účet obce za rok 2009

Obec Jetřichov

7.5.2010

29.5.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR

Obec Jetřichov

17.4.2010

29.5.2010

Jmenování zapisovatele

Obec Jetřichov

16.4.2010

29.5.2010

Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

FÚ Broumov

13.4.2010

21.5.2010

Dražební vyhláška 083EX 389/09-75

Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček

6.4.2010

29.5.2010

Počet a sídla vol. okrsků pro volby 2010

Obec Jetřichov

29.3.2010

29.5.2010

Počet členů OVK pro volby 2010

Obec Jetřichov

1.4.2010

21.5.2010

Výzva č. 2 - Leader Plus - Program rozvoje venkova

MAS+ Broumovsko

10.3.2010

18.3.2010

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Obec Jetřichov

10.3.2010

20.3.2010

Petice za zachování strávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Broumově

Obec Jetřichov

22.2.2010

30.3.2010

Návrh rozpočtu na r. 2010

Obec Jetřichov

22.2.2010

30.3.2010

Oznámení o prodeji pozemku

Obec Jetřichov

2009

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Název dokumentu Poznámka

11.9.2009

29.12.2009

Rozhodnutí - stavební povolení (varovný systém ochrany před povodněmi

MěÚ Broumov OŽP

11.12.2009

18.12.2009

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Obecní úřad Jetřichov

11.12.2009

15.2.2010

Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Přerov

11.12.2009

15.2.2010

Dražba

Okresní soud v Náchodě

20.10.2009

30.10.2009

Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva

Obecní úřad Jetřichov

20.10.2009

10.12.2009

Okleštění dřevin - informace ČEZ

ČEZ Distribuce

30.9.2009

9.10.2009

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Obec Jetřichov

22.9.2009

20.10.2009

Usnesení k volbám

MV ČR

22.9.2009

20.10.2009

Informace pro zemědělské podnikatele

MěÚ Broumov ŽÚ

22.9.2009

11.11.2009

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení

MěÚ Broumov OŽP

5.9.2009

21.9.2009

Jmenování zapisovatele - volby

Obecní úřad Jetřichov

31.8.2009

21.9.2009

Výzva Leader Plus

MAS Broumovsko

30.8.2009

21.9.2009

Oznámení dražba

Okr. soud v Náchodě

30.8.2009

21.9.2009

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Jetřichov

21.7.2009

28.8.2009

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
(cyklostezka pasa)

Krajský úřad KHK

13.7.2009

28.8.2009

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Exekutorský úřad Svitavy

22.6.2009

30.6.2009

Veřejné zasedání OZ

Obec Jetřichov

9.6.2009

23.6.2009

Oznámení veřejného projednání

Krajský úřad KHK

21.5.2009

9.6.2009

Posouzení vlivů - cyklostezka Pasa

Krajský úřad KHK - OŽPaZ

21.5.2009

9.6.2009

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Obec Jetřichov

6.5.2009

23.6.2009

Záverečný účet obce za rok 2008

Obec Jetřichov

22.4.2009

9.6.2009

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obec Jetřichov

16.4.2009

9.6.2009

Vyhláška FÚ předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na r.2009

FÚ Broumov

6.4.2009

9.6.2009

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Obec Jetřichov

2.4.2009

20.4.2009

Pozvánka na ustavující valnou hromadu

Majitelé zemědělských a lesních  pozemků

19.3.2009

4.5.2009

Veřejně prospěšné práce - vyhodnocení

MSPV, ESF ČR

19.3.2009

4.5.2009

Veřejně prospěšné práce I - vyhodnocení

MSPV, ESF ČR

19.3.2009

14.4.2009

Uložení písemnosti - Krátká Jana

CÚ Praha

17.3.2009

4.5.2009

Oznámení o zveřejnění návrhu zadání Územního plánu Jetřichov

MěÚ Broumov

12.3.2009

19.3.2009

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce

Obec Jetřichov

12.3.2009

2.4.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o odvolání

Správa CHKO Broumovsko

12.2.2009

13.3.2009

Návrh rozpočtu obce na r. 2009

Obec Jetřichov

12.2.2009

13.3.2009

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Správa CHKO Broumovsko

19.2.2009

28.2.2009

Veřejné zasedání OZ

Obec Jetřichov

19.2.2009

13.3.2009

Posouzení vlivů na životní prostředí - rozšíření silnice č. II/303 (Pasa)

Kr.Ú. KHK

19.2.2009

13.3.2009

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Soudní exekutor Svitavy

2008

Datum vyvěšení Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

15.12.2008

31.12.2008

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Obec Jetřichov

15.12.2008

31.12.2008

Uložení písemnosti - E. Jansová

FÚ Broumov

8.10.2008

31.12.2008

Očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad

Krajská veterinární správa KH kraj, inspektorát NA

1.10.2008

31.12.2008

Oznámení konání voleb

OÚ Jetřichov

1.10.2008

31.12.2008

Jmenování zapisovatele - volby

OÚ Jetřichov

1.10.2008

31.12.2008

Oznámení ČEZ - kácení

ČEZ

18.9.2008

31.12.2008

Uložení písemnosti - Z. Hájek

FÚ Broumov

18.9.2008

31.12.2008

Uložení písemnosti - J. Krátká

CÚ Náchod

4.9.2008

31.12.2008

Uložení písmenosti - J. Krátká

CÚ Praha

31.7.2008

31.12.2008

Výzva k výměně OP

 

31.7.2008

 

Uložení písmenosti - J. Krátká

CÚ Praha

28.6.2008

18.7.2008

Zjišťovací řízení - cyklostezka a stoupací pruhy II/303

Krajský úřad KHK OŽP odd. EIA a IPPC

23.6.2008

15.7.2008

Uložení písemnosti - E. Jansová

FÚ Broumov

23.6.2008

 

Upozornění pro řidiče - nové profesní průkazy a novela zákona o pojištění odpovědnosti

Odbor dopravy
MěÚ Broumov

10.5.2008

23.6.2008

Nabídka pozemků PF ČR k pronájmu Pozemkový fond ČR

6.5.2008

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2007

Obec Jetřichov

23.4.2008

23.6.2008

Uložení písemnosti - Krátká J.

Magistrát města HK

23.4.2008

10.5.2008

Oznámení

Zemědělská agentura NA

23.4.2008

10.5.2008

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

 

1.4.2008

23.4.2008

Očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad

Krajská veterinární správa KH kraj, inspektorát Náchod

25.3.2008

6.5.2008

Mimořádná veterinární opatření - katarální horečka ovcí

Krajská veterinární správa KH kraj

18.3.2008

28.3.2008

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Obec Jetřichov

8.3.2008

28.3.2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Obec Jetřichov

7.3.2008

18.3.2008

Mimořádná veterinární opatření - varroáza včel

Krajská veterinární správa KH kraj

7.3.2008

18.3.2008

Výběrové řízení - MěÚ Meziměstí (referent odboru výstavby a životního prostředí)

MěÚ Meziměstí

26.2.2008

13.3.2008

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

Celní úřad Plzeň

16.1.2008

1.3.2008

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách

PÚ Náchod

Starší

Datum vyvěšení Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

12.11.2007

27.11.2007

Oznámení o uložení písemnosti FÚ-Broumov

5.11.2007

31.12.2007

Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků PFČR prac. Náchod

5.11.2007

31.12.2007

Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků PFČR prac. Náchod

25.10.2007

31.12.2007

Obchodní veřejná soutěž na prodej pozemků ve vlastnictví státu a ve zprávě PFČR PFČR

18.10.2007

30.11.2007

Nabídka rekond. pobytů pro seniory

ČČ kříž

11.10.2007

30.10.2007

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti CÚ Praha

2.8.2007

15.11.2007

Oznámení ČSÚ ČSÚ Praha

4.7.2007

31.12.2007

Oznámení FÚ Broumov FÚ-Broumov

21.6.2007

17.8.2007

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji PF - ČR

21.6.2007

18.10.2007

Nabídka pozemků k převodu PF - ČR

21.6.2007

18.10.2007

Nabídka rekond. pobytů pro seniory ČČ kříž

21.6.2007

18.10.2007

Změna tel. čísel HZS HK HZS HK

18.6.2007

18.10.2007

Oznámení občanům - prodej bytů Bělidlo  

20.6.2007

18.10.2007

Veřejné výběrové řízení PF - ČR

 

Datum vyvěšení Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

25.1.2007

28.2.2007 NOUZOVÝ STAV - zákaz vstupu do lesů  

11.12.2006

31.12.2006 Nabídka pozemků k pronájmu PF ČR

16.11.2006

31.12.2006 Platnost OP  

9.11.2006

31.12.2006 Usnesení z ustavujícího zasedání OZ  

14.9.2006

31.12.2006 Vyhláška obce Jetřichov č. 1/2006 o místních poplatcích  

14.9.2006

21.10.2006 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do OZ  

3.10.2006

21.10.2006 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Jetřichov

 

Datum vyvěšení Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

24.8.2006

14.9.2006

Nabídka pozemků k pronájmu                        str. 1,   str. 2

PF ČR

24.8.2006

14.9.2006 Oznámení - počet členů okrskové komise pro volby do OZ  

 

Datum vyvěšení Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

2.8.2006

24.8.2006

Sdělení - počet zastupitelů  

2.8.2006

24.8.2006

Seznam obcí - registrační míto Broumov MÚ Broumov

2.8.2006

24.8.2006

Sdělení- registrační místo pro podání kandidátních listin MÚ Broumov

16.5.2006

24.8.2006

Oznámení- dražba  

3.5.2006

24.8.2006

Informace k placení daně z nemovitostí FÚ Broumov

1.6.2006

24.8.2006

Nabídka pozemků k pronájmu - strana 1, strana 2

PF ČR

8.6.2006

24.8.2006

Projednání návrhu zadání úz. plánu VÚC Královéhradeckého kraje str. 1, str. 2 KÚ HK

 

Datum vyvěšení Datum sejmutí

Název dokumentu

Poznámka

6.3.2006

23.3.2006

Rozpočet obce na r. 2006  

6.3.2006

23.3.2006

Informace k ptačí chřipce CHKO Broumovsko

23.3.2006

3.5.2006

Informace k ptačí chřipce  

23.3.2006

3.5.2006

Prodej pozemků  

23.3.2006

3.5.2006

Prodej pozemků  

4.4.2006

5.6.2006

Oznámení - volby

 

21.4.2006

5.6.2006

Oznámení - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

21.4.2006

5.6.2006

Oznámení - volby

 

21.4.2006

5.6.2006

Oznámení - centrum poradenství pro rodinu a děti

 

24.4.2006

5.6.2006

Oznámení - volby

 

16.5.2006

5.6.2006

Oznámení o konání voleb