Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Souvislá údržba ul. Březová

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 1,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět
Evidenční číslo
Uzávěrka 27. 11. 2019 17:00
Termín realizace 1. 4. 2020 - 30. 6. 2020
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je souvislá údržba ul. Březová v obci Jetřichov. Stavba spočívá v odfrézování stávajícího povrchu komunikace v tl. 100mm a opětovného položení ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50mm a obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm. Stávající povrch je z větší části asfaltový (odhadem 80% z celkového rozsahu), částečně jej tvoří štěrkové vysprávky a zástřiky (odhadem 20% z celkového rozsahu). V rámci stavby bude znovu realizována nezpevněná krajnice šířky 0,5m po obou stranách komunikace. Vzhledem k předpokladu narušení zelně podél komunikace je uvažováno s doplněním ornice a zatravnění v tl. 100mm v šíři 0,5m za nezpevněnou krajnicí. Vzhledem ke stavu stávající komunikace je předpokládána sanace podkladních vrstev v odhadovaném množství 70% z celkové plochy. Sanace podkladních vrstev bude provedena výměnou stávajícího materiálu v tl. min. 150mm. Sanace bude provedena v místech, kde nebude zajištěna dostatečná předepsaná únosnost 80MPa. Vzhledem k významu a umístění stavby se předpokládá celková uzavírka komunikace. V rámci dopravně inženýrských opatření bude vyznačena objízdná trasa po silnici III/3023 směrem na Vernéřovice a Březovou. S ohledem na zachování obslužnosti železniční zastávky je předpoklad rozdělení stavby na dvě etapy: • 1. etapě bude realizován úsek od silnice III/303 25 k železničnímu přejezdu. • 2. etapě bude realizován úsek od železničního přejezdu na hranici katastrálního území. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Adamem Benešem, IČO: 04803302, se sídlem Žďárky 224, 549 37 Žďárky. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Přílohy
Zpět do archivu