Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Zpracování následného monitoringu akce Jetřichov P

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 300 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo
Uzávěrka 18. 05. 2016 15:00
Termín realizace 1. 6. 2016 - 31. 12. 2017
Popis Předmětem VZMR je zpracování následného monitoringu lokality akce Jetřichov PASA, sanační zásah po ukončené sanaci lokality. Rozsah následného monitoringu byl stanoven na základě výsledků „Aktualizované analýzy rizik“, zpracované firmou HYDROSAN Ing. Stanislav Merta v 12/2015. Součástí předmětu díla je: o Zpracování projektu monitoringu a jeho projednání s orgány státní správy; o Provedení následného monitoringu podzemní vody na 4 objektech lokality (hg.vrty PAI-3, PAI-4, PAI-4A, PAI-19) s četností 2x ročně (v období s maximálními a minimálními stavy hladiny podzemní vody, tj. cca duben a říjen) v rozsahu chlorované uhlovodíky (ClU) – 1,2-DCE, TCE, PCE, celkové kyanidy (CN celk.), organochlorové pesticidy (OCP), triazinové pesticidy (TAP) v letech 2016 a 2017. Dynamické odběry vzorků podzemní vody se záměrem hladin; o Vyhodnocení následného monitoringu lokality dle stávajících sanačních limitů v dílčí a závěrečné zprávě; o Likvidace vrtů po následném monitoringu v předpokládaném rozsahu 55 bm; o Zanesení údajů do databáze SEKM .
Přílohy
Zpět do archivu